Sotahistoriakierros rajaseudulla

Suomen kaakkoiskulma tarjoaa ainutlaatuisia kokemuksia sotien lähihistoriasta ja Suomen puolustuksesta kiinnostuneille vierailijoille. Alueella sijaitsee useita mielenkiintoisia sotahistoriallisia kohteita, jotka on helppo yhdistää mielenkiintoiseksi parin päivän matkaksi. Voit täydentää retken teemaa historiallisilla ruokailu- ja majoitusvaihtoehdoilla.

Salpalinja  –  Virolahden Bunkkerimuseo ja Miehikkälän Salpalinja-museo

Kun talvisota Suomen ja Neuvostoliiton välillä päättyi maaliskuussa 1940, uusi sota oli rauhanteosta huolimatta todennäköinen. Suomen uuden itärajan turvaksi päätettiin rakentaa Suomenlahdelta Petsamoon ulottuva 1200 kilometrin mittainen puolustusasema, Salpalinja. Salpalinja nähtiin tärkeänä puolustuslinjana ja Suomen itsenäisyyden viimeisenä lukkona, mistä syystä se julistettiin vuonna 1944 Suomen valtakunnan pääpuolustuslinjaksi.

Salpalinjalle rakennettiin 728 teräsbetonikorsua, 3000 kappaletta puisia kenttälinnoitteita, 225 kilometriä panssariestettä ja yli 350 kilometriä taisteluhautaa. Linnoitustöissä oli 35 000 palkattua siviilityömiestä ja armeijan joukkoja. Salpalinja on yksi vahvimmista ja parhaiten säilyneistä toisen maailmasodan aikaisista linnoitusketjuista Euroopassa.

Koko Salpalinjan vahvimmin linnoitettu alue kulkee Virolahden ja Miehikkälän kuntien alueella. Virolahdella sijaitsee Bunkkerimuseo ja Miehikkälässä Salpalinja-museo. Molemmat museot tarjoavat mielenkiintoisia ja asiantuntevasti opastettuja retkiä hyvin säilyneisiin bunkkereihin ja linnoitusrakennelmiin.

Rankin Linnoitussaari

Kotkan edustalla sijaitseva Rankin linnoitussaari oli alun perin osa Pietari Suuren merilinnoituksen puolustuslinjaa, jonka venäläiset perustivat Suomenlahdelle suojelemaan Pietaria. Vuonna 1905 Venäjä hävisi Japanille Tsushiman meritaistelun, jossa suuri osa sen Itämeren laivastosta upposi. Venäjälle nopeimmaksi ja halvimmaksi tavaksi Pietarin suojaamiseksi tuli uuden laivaston sijaan rannikkotykistön rakentaminen. Vuonna 1916 Rankkiin sijoitettiin järeitä rannikkotykkejä sekä venäläinen kasarmi. Venäjän vallankumous vuonna 1917 kuitenkin keskeytti Suomenlahden linnoittamisen.

Rankin saarella oli myöhemmin tärkeä rooli Suomen talvisodan puolustustaisteluissa keväällä 1940. Talvisodan lopulla maaliskuussa 1940 havaittiin puna-armeijan kahden pataljoonan, noin kahdentuhannen neuvostosotilaan suuruinen, joukko etenemässä Suursaaresta jäätä pitkin kohti Suomen rannikkoa. Kotkassa saakka havaittiin tärinää, kun Suomen rannikkotykistö Rankissa ja Kirkonmaalla avasi tulen ja sylki valtavat kranaattinsa kohti hyökkäävää puna-armeijaa. Noin 800 neuvostosotilasta sai surmansa ja loput pakenivat takaisin Suursaareen.

Rankki on ollut Suomen puolustusvoimien käytössä ja suljettuna siviileiltä yli sata vuotta. Avauduttuaan uudelleen Rankissa ovat edelleen nähtävinä massiiviset rannikkotykit ja vanha venäläinen kasarmi. Rankin

etelärannalta on näköyhteys talvisodassa Neuvostoliitolle menetettyyn Suursaareen.

RUK-museo Haminassa

Vuonna 2020 Haminan Reserviupseerikoulu vietti satavuotisen toimintansa juhlavuotta. Ensimmäinen

yhtenäinen reserviupseerikurssi aloitettiin 1. huhtikuuta vuonna 1920. Museon näyttely kertoo RUK:n historiasta ennen sotia ja sotien aikana sekä nykyaikaisesta toiminnasta.

Retkeen sopivia historiallisia ruokapaikkoja ovat Lounashuone Kerho ja Kotkan Klubi. Kerho sijaitsee Haminan Varuskuntakerhon rakennuksessa, joka valmistui vuonna 1863 kadettikoulun johtajan asunnoksi. Vuonna 1903 johtajan asunto muutettiin venäläisen rykmentin esikunnaksi ja upseerikerhoksi. Kotkan Klubin ravintola sijaitsee Kotkan keskustassa upeassa vuonna 1927 valmistuneessa klubikiinteistössä. Myös Bunkkerimuseo ja Salpalinjamuseo tarjoavat retkiin soveltuvia lounaspaketteja.