Itärannikon palvelut kehittyvät

Itärannikon matkailuyrittäjät pääsivät terästämään palvelumuotoilun taitojaan marraskuun koulutuksessamme upeassa, aallon muotoisessa kolmen museon ja lukuisten näyttelyiden Merikeskus Vellamossa. Koulutuksessa tehtiin palvelumuotoilun harjoituksia ja ryhmätöitä, jotta jokainen koulutukseen osallistunut pystyy soveltamaan palvelumuotoilun työtapoja mahdollisimman nopeasti omassa työssään. Ryhmätyössä paikalliset matkailuyrittäjät pohtivat yhdessä mitä uusia palveluita seutumme tarvitsee ja palvelumuotoilun keinoja hyödyntäen havainnollistettiin mitä mahdollisuuksia niiden luomiseen on tarjolla.

Opi palvelumuotoilua matkailuyrityksessä -työpajan kouluttajana toimi matkailun lehtori Liisa Wallenius Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta. Liisa on toteuttanut palvelumuotoilu- ja design sprint -kursseja vuodesta 2018, usein matkailun alalta. Konkreettisten esimerkkien ja ideointitehtävien avulla yrittäjät keräsivät asiakasymmärrystä ja kehittivät seudulle uusia palvelumalleja. Ryhmissä pohdittiin esimerkiksi seudun houkuttelevuutta kansainvälisten matkailijoiden silmissä ja tulevan kesän Loviisan Asuntomessujen kautta saatavan näkyvyyden hyödyntämistä.

Inspiroivan päivän päätteeksi saimme paljon positiivista palautetta. ”Virkistävää, innostunut olo, uuden ideointi on ryhmässä fiksua ja kivaa!” Palvelumuotoilukoulutusta järjestämme siis tulevaisuudessakin!

Marraskuun alussa järjestimme tuotteistamiskoulutuksen upeassa Stockforsin Patruunantalossa. Flowhousen Noora Kokko avasi yrittäjille digitaalisen myynnin ja matkailutuotteiden saloja, trendejä ja lainalaisuuksia, ja ideoimme yhdessä uusia tuotteita ja palveluita ympärivuotisen matkailun tukemiseksi. Keskusteluissa syntyi hyviä ideoita ja live-kohtaaminen ilahdutti monia. Stockforsin tuotteistamiskoulutus sai jatkoa loppukuussa Kotkan Datariinassa, jossa kolme pienryhmää lähti syventämään yhteistyötä uuden ja päivitetyn tuotekokonaisuuden ympärille.

Kurkkaa tulevat koulutukset koulutuskalenteristamme!

Tervetuloa koulutuksiimme!