Kotkan Maretariumin toimintaperiaate lähtee vastuullisuudesta

Kotkassa sijaitseva, suomalaista vesiluontoa ja erityisesti kalalajeja esittelevä akvaariotalo Maretarium huomioi toiminnassaan matkailun vastuullisuuden monipuolisesti.

Maretariumissa on vahvasti esillä etenkin luonnonsuojelu. Jo toiminnan perusperiaate on luontotuntemuksen ja -harrastuksen sekä luonnontutkimuksen edistäminen. Ilman Maretariumia ei ole mahdollista tutustua Suomen pinnanalaiseen elämään eri vuodenaikoina. Vuonna 2014 Maretarium saikin WWF:n Panda-palkinnon työstä suomalaisen vesiluonnon puolesta. Näyttelytiloissa on asiakkaille vinkkejä ja ohjeita esimerkiksi vesistöjen ja kalakantojen suojeluun.

Ekologisesti vastuullisiin työtapoihin kuuluu mm. jätteiden tarkka lajittelu, kemikaalittomat akvaarioprosessit sekä energiatehokkuuden edistäminen.

Osoituksena panostuksesta kestävyyteen Maretarium on saanut Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -merkinnän ensimmäisten kohteiden joukossa kesäkuussa 2020.

Lue lisää: Maretarium – vastuullinen matkailukohde: http://maretarium.fi/fi/vastuullinen-matkailukohde/