Kyminlinna

Kotkan Hovinsaaren pohjoisosassa sijaitseva viisikulmainen kapioneerilinnoitus Kyminlinna rakennettiin osaksi Kustaa III:n sodan jälkeen rakennuttamaa Kaakkois-Suomen linnoitusjärjestelmää. Sen tarkoitus oli suojata tärkeää Kuninkaantien kauppaväylää ja se muodosti nykyisen Kotkansaaren alueella sijainneen Ruotsinsalmen merilinnoituksen kanssa kaksoislinnoituksen.

Kyminlinna kuuluu Museoviraston luokittelemiin valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Sen rakentaminen aloitettiin 1791 ja sen historia pitää sisällään monta kiehtovaa tarinaa. Lue lisää Kyminlinnan nettisivuilta.

Koe Kyminlinnan tunnelmaa Linnoitusten rannikko -pyöräilyreitillämme. Linnoitus on suljettu, mutta jos haluat ryhmäsi kanssa perehtyä perusteellisemmin Kyminlinnan historiaan, kannattaa ottaa yhteyttä Kyminlinnan Linnoitusalueen ystävät -yhdistykseen.