Sertifikaatista apua yrityksen kehittämiseen ja vastuullisuusviestintään

Visit Finlandilla on tavoitteena tehdä Suomesta kestävän matkailun kärkimaa vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on kehitetty Sustainable Travel Finland ohjelma, joka on työkalu vastuullisuuden kehittämiseen, mutta myös kansainväliselle ja kotimaiselle matkailijalle viesti siitä, että yritys toimii todistetusti kestävän ja vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisesti.

Yksi osa STF-ohjelmaa on ympäristö-/vastuullisuussertifikaatin hankkiminen. Sertifikaatti on otettu osaksi STF-ohjelmaa, koska sertifikaatti auditoidaan kolmannen tahon toimesta, mikä puolestaan tuo kansainvälisen matkailukentän vaatimaa uskottavuutta. STF-merkkiä varten kukaan ei tule tarkistamaan yrityksen vastuullisuustekoja, vaan tämä hoidetaan sertifiointivaiheessa.

Miksi sertifikaatti?

Monet pienet yritykset tuskailevat aluksi sertifikaatin kanssa. Mitä hyötyä siitä on? Eivätkö ne ole kaikki todella kalliita ja sopivia vain isoille yrityksille? Tässä hieman faktoja sertifikaatteihin liittyen: Sertifikaatti on oman toiminnan kehittämisen työkalu. Sen avulla kehitetään koko liiketoimintaa, koska vastuullisuus ei ole irrallinen osa yrityksen toimintaa. Vastuullisuudesta ei tule myöskään ”päälle liimattua”, kun se on osa kaikkea toimintaa.

Vastuullisuustyön aloittaminen saattaa olla hankalaa. Sertifikaatit tarjoavat siihen ratkaisun, sillä niitä myöntäviltä organisaatioilta saa konkreettista apua prosessiin ja kestävän toiminnan kehittämiseen. Hieman sertifikaatista riippuen organisaatiot tarjoavat hyvinkin henkilökohtaista apua. Sertifikaatin hinta ei siis ole pelkästään maksu siitä, että yritys saa käyttää sertifikaattia markkinoinnissa, vaan sillä ostetaan työkalu ja tukea oman toiminnan kehittämiseen.

Pohjaa viestinnälle

Sertifikaatin avulla tulee automaattisesti dokumentoitua vastuullisuusteot, mikä auttaa tunnistamaan vastuullisuuden oman yrityksen toiminnasta. Tämä on ensiarvoisen tärkeää viestinnän ja siitä seuraavan markkinointihyödyn kannalta. Kun oman toiminnan vastuullisuus on tunnistettu, on myös helppo huomata kehityskohteet, minkä avulla toimintaa voi lähteä pikkuhiljaa viemään entistä vastuullisempaan suuntaan ja viestiä siitä asiakkaille.

Kansainvälisillä markkinoilla sertifikaatilla on merkittävä rooli viestinnässä. Sertifikaatti viestii siitä, että yritys täyttää tietyt kriteerit ja on sitoutunut kehittämään toimintaansa kestävästi. Ilman sertifikaattia samanlaista uskottavuutta on vaikea saada kansainvälisillä markkinoilla, joissa Suomen matkailua ei tunneta yhtä hyvin kuin täällä kotimaassa. Monissa maissa, esimerkiksi Keski-Euroopassa, vastuullisesti toimivilla matkailuyrityksillä sertifikaatti on enemmän sääntö kuin poikkeus. Mikäli yrityksellä ei ole sertifikaattia, on se vahva viesti siitä, että kestävä kehitys ja vastuullisuus eivät ole kyseisen yrityksen prioriteettilistalla, ja yrityksen laatu voidaan jopa kyseenalaistaa.

Sertifikaatit pienille yrityksille

Suurin osa STF-merkin saaneista yrityksistä on pieniä yrityksiä. Tämä on todiste siitä, että sertifikaatit soveltuvat myös pienille yrityksille, eikä niiden saaminen ole rakettitiedettä eivätkä ne välttämättä maksa maltaita. Sertifioinnin kustannus tulisikin ajatella alkuvaiheessa tuotekehityskustannuksena ja sen jälkeen markkinointipanoksena. Sertifikaatit ja STF-merkki ovat tuoneet niitä omaaville yrityksille hyötyjä – heitä on valittu palveluntarjoajiksi juurikin sen takia, että merkin avulla toiminnan vastuullisuus on pystytty todistamaan ja he ovat houkuttelemaan itselleen oikeanlaista asiakaskuntaa.

Oikean sertifikaatin valinta riippuu yrityksestä ja sen toiminnasta. Lista STF-ohjelmaan hyväksyttävistä sertifikaateista löytyy STF e-oppaasta sekä täältä. E-oppaassa on myös kattavat esittelyt jokaisesta sertifikaatista.  Sertifikaatin valinnassa kannattaa ottaa huomioon esim. oma toimiala, sertifikaatin tarjoamat tukipalvelut, hinnoitteluperuste ja valita näiden perusteella omalle yritykselle parhaiten sopiva vaihtoehto. Hyvä vinkki on myös kysellä kokemuksia kyseisen sertifikaatin jo hankkineelta yritykseltä. Sertifikaatti on ehdottomasti mahdollisuus eikä uhka!

Visit Kotka-Hamina alueorganisaationa tukee matkailuyrityksiä sertifikaatin hankkimisessa. Ota yhteyttä matkailun tiimiimme, mikäli tarvitset apua sertifikaatin kanssa!