Merimatkailun uusia tuulia

Järjestimme kuluneen syksyn aikana kaksi merimatkailua käsittelevää webinaaria kuulostellaksemme Kaakkois-Suomen ja itärajamme tuntumassa toimivien venäläisten matkailutoimijoiden ajatuksia ja tarpeita uusien merimatkailureittien kehittämiseksi.

Ensimmäinen kansainvälinen tapaaminen järjestettiin elokuun lopussa Zoom-alustalla. Tilaisuudessa kuultiin seuraavia asiantuntijoita:

  • Petra Cranston, Port of HaminaKotka – Itäisen Itämeren risteilymatkailu koronapandemian jälkeisenä aikana
  • Sergey Kotenev, MOBY SPL, St. Peter Line – Merimatkustusliikenteen tulevaisuus ja merimatkailun kasvu Itämerellä koronapandemian jälkeisenä aikana
  • Kaj Takolander, Viking Line – Erityisristeilyt Itämerellä – Viking Line

Yli viidenkymmenen osallistujan kesken viestit kulkivat sujuvasti simultaanitulkkauksen ansioista. Kaksituntisen webinaarin jälkimmäinen osa käytiin ryhmäkeskusteluja liittyen kuluttajien odotuksiin, matkailutrendeihin ja kansainvälisen matkailun esteisiin. Katso webinaaritallenne täältä: Merimatkailuwebinaari

Toiseen syksyn merimatkailuwebinaareistamme ilmoittautui reilu kaksikymmentä osallistujaa ja se järjestettiin lokakuun lopussa. Tässä kokoontumisessa Taloustutkimus Oy:n Timo Myllymäki esitteli osallistujille kyselytutkimuksin kartoitettuja mahdollisia reittivaihtoehtoja ja Pietarin matkustajasataman Maksim Bezlepkin uuden matkailusektorin mahdollistamia talousvaikutuksia itärajan matkailulle ja alueen toimijoille. Tässäkin tapaamisessa sujuva kommunikointi taattiin simultaanitulkkauksella.

Itäisen Suomenlahden merimatkailun kehittämistä kartoitetaan Visit Kotka-Haminan hankkeella Connecting Vyborg, St.Petersburg and Kotka Euroopan Unionin, Venäjän Federaation ja Suomen Tasavallan rahoittaman Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC -yhteistyöohjelma puitteissa. Hankkeen käynnisti nykyisin Visit Kotka-Haminan matkailujohtajana toimiva Ekaterina Miettinen. Uudeksi projektipäälliköksi valittiin joulukuussa 2021 Mats Selin.

Vuonna 2022 tulemme järjestämään seminaareja ja verkostoitumistilaisuuksia, joiden avulla mahdollistamme matkustajalaivaliikenteen uusien palveluiden kehittämistä Pietarin, Viipurin ja HaminaKotkan satamien välillä. Haluamme olla näin myötävaikuttamassa Viipurin ja Pietarin satamien matkustajaterminaalien uudistamiseen ja rajapalveluiden kehittämiseen Kaakkois-Suomessa.