Laivareittiliikenteen kehittäminen

Matkailu Kaakkois-Suomen ja Venäjän läntisten metropolien välillä on ollut nousussa jo pitkään, ja onkin selvää, että tällä matkustusyhteydellä rajojen tuntumassa on potentiaalia yhä kehittyä. Viisumivapaa 72h-matkailu ja elektroniset viisumit varmistavat matkailun kysynnän alueella tulevaisuudessakin. Tästä huolimatta, alueen merireittejä ei tähän asti olla kunnolla pystytty optimoimaan.

Kehittääkseen matkailuliikennettä alueella, Cursor Oy tekee yhteistyötä Port Logistic Ltd:n ja Passenger Port of Saint Petersburg ”Marine Facaede” PLC:n kanssa kaudella 2021-2022. Projektin tarkoituksena on kehittää uusia merenkulkureittejä alueella, sekä parantaa matkustusturvallisuutta ja matkustajien asiakaskokemusta. Projekti lähtee käyntiin Viipurin matkustajaterminaalin modernisoimisella, sekä Pietarin uuden matkustajaterminaalin käytön kannattavuuden tutkimisella. Projektin tavoitteena on myös tuoda markkinoille uusia tuotteita matkailusektorilta, sekä tehostaa markkinointia.

Tavoitteena on, että projektin johdosta matkustusyhteydet metropolien välillä parantuvat, matkailun vaihtoehdot laajenevat, ja matkustaminen alueella yleensä tulee olemaan turvallista, tehokasta ja sujuvaa. Viipurin, Pietarin ja HaminaKotkan satamien luotettavuus ja turvallisuus tulee positiivisesti vaikuttamaan naapurimaiden imagoon matkakohteena niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin. Projektilla on myös selkeä potentiaali vaikuttaa niin alueen talouteen kuin ympäristöönkin, luoden uusia työpaikkoja matkustus-, palvelu- sekä kuljetussektoreille, sekä vähentäen vähemmän ekologisia matkustustapoja kuten autoilua.

Yhteistyössä: Cursor Oy, Port Logistics Ltd, Passenger Port of Saint Petersburg.

Hankkeen partnerit:

Lisätietoja: