Pyhtään kirkko

Pyhtään kirkko on Pyhtäällä sijaitseva keskiaikainen harmaakivikirkko. Kirkko on peräisin 1460-luvulta, ja se on parhaita alkuperäisessä rakennusmuodossaan säilyneitä keskiaikaisia kirkkoja Suomessa.

Kirkossa on alkuperäisiä keskiaikaisia holvi- ja seinämaalauksia sekä puuveistotöitä. Ikkunoissa on harvinaiset tiilisauvastot. Alttaritaulun ”Kristus Emmauksessa” on maalannut Auguste Joseph Desarnod ja se on lahjoitettu kirkkoon vuonna 1848.

Pyhtään kirkon luona historiallinen Suuri Rantatie ylittää Kymijoen Pyhtäänhaaran. Kirkolliset rakennukset ja kirkkopiha kiviaitoineen, pappila, siltapaikka sekä jokivarsi asutuksineen muodostaa valtakunnallisissa ja maakunnallisissa selvityksissä huomioidun miljöökokonaisuuden. Kymijoen laakso on tältäkin kohden myös valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Pyhtään kirkon alue ja kirkkorakenteet ovat huomioarvoisia myös arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta, ja kohde sisältyy Museoviraston ylläpitämään muinaisjäännösrekisteriin.