Kustleden till befästningarna

Finska vikens kust har under århundraden varit skådeplatsen för många stormaktsambitioner. Här har såväl ryssarna som svenskarna och finländarna byggt befästningsverk för att försvara sina viktiga områden och intressen. Gränslinjen har dragits om och makthavaren bytts ut flera gånger. På den här leden kan du upptäcka områdets historia och befästningsverk.

Leden börjar i Lovisa. Till Lovisa fästning hör sjöfästningen Svartholm vid Lovisavikens mynning, som en gång i tiden byggdes av svenskar och är systerfästning till Sveaborg, samt landfästningen som byggdes runt staden för att skydda Stora Strandvägen.

Nästa besöksmål på leden är de två fästningarna i Kotka: Kymmeneborgs landfästning och Svensksunds sjöfästning. Dessa befästningsverk byggdes av ryssarna efter att de förlorat det stora sjöslaget vid Svensksund 1790. 

Det sista besöksmålet på leden är Fredrikshamns fästning. Per Brahe grundade en stad vid namn Weckelax Nystad år 1653 på nuvarande Fredrikshamns plats. Efter att staden förstörts i Stora nordiska kriget byggdes den upp igen på 1720-talet, nu med radialplan, och döptes om till Fredrikshamn efter den svenska kungen Fredrik I. På finska blev namnet Hamina. Fredrikshamn blev en fästningsstad när Sverige började befästa sin dåvarande östra gräns mot Ryssland.

Den nästa 90 km långa rutten bör delas upp på två dagar för att hinna upptäcka sevärdheterna. Nedan finns mer information om leden samt logi- och restaurangtips.