Lovisa fästning

Vid centrum i Lovisa finns Lovisa landfästning och bastionerna Rosen ja Ungern. Fästningen är öppen året runt och med gratis inträde.

Vid Degerby vik grundades år 1745 Degerby stad, som namngavs på nytt år 1752 till Lovisa efter drottning Lovisa Ulrika. Som förstärkning behövdes en fästning.

Lovisa landfästning började byggas år 1748 och arbetet leddes av Augustin Ehrensvärd, som också har formgivit Sveaborg utanför Helsingfors. Avsikten var att Lovisa fästning omger hela staden, men endast en bråkdel av planerna förverkligades.

Bastionerna Rosen och Ungern samt tillhörande landvallar blev nästan färdiga på båda sidor om Kungsvägen. Fästningens bastioner namngavs efter Finlands dåvarande generalguvernör G. Rosen och general von Ungern.

I finska kriget år 1809 övertogs fästningsbyggnaden av ryssarna. Samtidigt förlorade den sin militära betydelse när gränsen flyttades långt västerut. Fästningen lämnades till sitt öde och bastionens innergårdar förvandlades så sakta till betes- och grönsaksland. När badhusverksamheten blomstrade på 1890-talet återfanns fästningsområdet för rekreation.

Fästningen har restaurerats flera gånger av museiverket. Den senaste restaureringen av ruinerna utfördes år 2006–2012. Genom samarbete mellan Lovisa stad, Museiverket och Borgå museum öppnades på sensommaren 2008 en historisk naturstig i fästningsområdets omgivningar.

Skyltar i terrängen längs Ehrensvärdsstigen ger vandrare information om områdets fästningsbygge, kulturhistoria samt växt- och djurbestånd. Utöver den två kilometer långa skogsrundan kan man också välja en kortare rutt som är lättare att gå.