Ulko-Tammio

På Ulko-Tammio kan du vandra på välmarkerade naturstigar, och från öns fågeltorn öppnas en fantastisk utsikt över nationalparken. På veckosluten i juni–juli finns Forststyrelsens guide tillgänglig på ön för besökare i nationalparken.

Under mellanfreden befästes ön Ulko-Tammio som utpost vid den nya östgränsen. En grotta från andra världskriget som var avsedd att skydda manskapet samt två kanoner som återplacerats påminner om öns krigshistoria.

Man kommer till Ulko-Tammio med båtkryssning som ordnas av bolaget MeriSet. Båtkryssningen längs en vacker skärgårdsrutt från Kotka till ön Tammio tar två timmar.