Valkmusa nationalpark

I Valkmusa nationalpark upplever du en bit av Lappland! En myr i naturtillstånd, dvs. en stor, öppen myr som inte dränerats, är en ovanlig syn vid den södra kusten.

Man har fastställt ett trettiotal olika former av oaser, sumpmarker, kärr och skogsmarker i Valkmusa. Myren har bildats för tusentals år sedan, när en sjö i området har vuxit igen och vitmossa har börjat växa där.

Myrnaturen kan observeras längs en ca 2,3 kilometer lång rundslinga med spångar i Simonsaari. Vid stigen finns ett utsiktstorn samt vilobänkar och torrtoalett vid parkeringsplatsen. I Simonsaari finns ingen eldplats.

I Valkmusa finns ett värdefullt fågelbestånd med såväl utrotningshotade våtmarksarter som nordliga arter, såsom ljungpipare och småspov. I parken och kring den häckar flera par fiskgjusar och orrarna kuttrar på vår- och höstmorgnar. På våren och försommaren när häckfåglarna har anlänt är det som mest högljutt på myren. På hösten vilar och övernattar stora flockar tranor och gäss på myren.

Om man vill se Valkmusas symboldjur, den sällsynta rödpudrade lövmätaren, kräver det en exakt timing. Observation av en annan sällsynt art, kärrharfotsspinnarens larv, lyckas för sin del bäst på sensommaren. Sommarens blomprakt i Valkmusa överraskar vandraren och den höstliga färgprakten är förtjusande. Skidåkning på myren är populärt snörika vintrar.

Valkmusa nationalpark ligger ca 12 kilometer från riksväg 7 (E18) längs landsväg nr 3562 norrut från Broby. Parkeringsplatsens adress på navigatorn är Vastilantie 886, Pyttis.

Nationalparken grundades år 1996 och omfattar 19,5 kvadratkilometer.