Orrengrund

Mystiska Orrengrund med fyr och lotsstation, som länge varit stängd för allmänheten, bjuder nu in resenärer till öns vackra skärgårdsnatur. Att ta i land på Orrengrund är inte tillåtet för vem som helst, men nu finns det möjlighet att åka på en picknickutflykt till klipporna på den historiska ön utanför Lovisa. Resorna med m/v Nestori, en traditionell träbåt från skärgårdsbyn Summa, ordnas av Kaakon Saarimatkat ja Kaunissaaren Lomamökit. Resorna måste förhandsbokas och ombord finns plats för tolv personer.

Orrengrund ligger sydost om Lovisa i en viktig skärningspunkt mellan olika farleder. Den smala, klippiga ön med barrskog är ungefär en kilometer lång och östra Finska vikens livligaste lotsstation i drift. Orrengrunds fantastiska skärgårdsnatur bjuder på såväl vackra klippor som sandig tallhed och storslagna havslandskap i alla väderstreck.

Bland Orrengrunds sjöhistoriska byggnader finns bland annat den 23 meter höga båken som byggdes 1858 efter Jean Wiiks ritningar. En båk saknar fyrljus och kan alltså endast ses vid dagsljus. Båkar byggdes på öar och holmar längst ut i ytterskären för att guida fartyg till farleden, visa lotsplatsen och underlätta navigeringen.

På ön finns också lotsstationer från 1925 och 1994 och en ledfyr som ursprungligen byggdes 1903. Den fyrliknande ledfyren i öns västra spets består av en granitsockel, en cirka 4,5 meter hög betongstomme och en lanternin i gjutjärn. Till lotsstationerna hör också en hamn som skyddas av en vågbrytare.

I slutet av 1800-talet hölls vakt på Orrengrund av en lotsäldste och sex lotsar, som lotsade fartyg till Boistö, Pellinge, Våtskär, Lovisa och ut på havet. På ön fanns tidigare också försvarsmaktens garnison och kvar står fortfarande kustartilleriets kanoner. Sedan 1996 har det funnits en sjöbevakningsstation på ön. År 2003 började verksamheten vid sjöbevakningsstationen på Orrengrund skötas på distans och fortet blev en obemannad bevakningsfort.

Kontakta oss så planerar Mikko och Tomppa en skärgårdsresa som passar just ditt sällskap!

Mikko Partanen, Kaakon saarimatkat

tfn +358 50 339 3500

mikko.partanen@kymp.net

Tommi Hevossaari, Kaunissaaren Lomamökit

tfn +358 45 205 5551

info@kaunissaarenlomamokit.fi