Gästbryggan i Ulko-Tammio

60° 21.04′ N, 27° 27.24′ E

Sjökortserie A, 606

Hamnnummer 122

Ön Ulko-Tammio är huvuddestinationen och samtidigt det mest populära besöksmålet i östra Finska vikens nationalpark. Ön ligger i ytterskären, drygt 16 sjömil sydost från Fredrikshamns gästhamn Rampsinkari.

I Ulko-Tammio, som en gång i tiden bestod av två separata öar, hittar båtfolk alltid en skyddad hamn. Ön är den enda av nationalparkens utflyktsholmar som har bryggor. I den västra viken på öns nordöstra sida är vattendjupet 1–3 meter och hit leder en farled med lokala märken. I viken finns kist- och pontonbryggor med plats för flera båtar.

På öns motsatta sida i den östra viken kan båten förtöjas vid bryggan i hamnen Itäsatama eller på en ankarplats vid berget i Saunalahtiviken eller klippan Kauniskallio söder om denna. Vid alla förtöjningsplatser finns också lägereldplatser eller tak.

Ön med sina klippiga stränder är cirka en och en halv kilometer lång och har en unik biologisk mångfald och natur. Upptäck både naturen och de militärhistoriska sevärdheterna på en promenad längs de slingrande stigarna. En intressant upplevelse är också den rätvinkliga tunneln som brutits i berget i öns mellersta del. Sevärdheter på fästningsön som under kriget blev en utpost är bland annat artilleriställningarna, en sovjetisk soldats grav och ett minnesmärke över striden på Sommarö. Mitt på ön finns ett utsiktstorn dit man kan klättra för att beundra utsikten.

Ulko-Tammio är nationalparkens pärla vad gäller tjänster för friluftare. På ön finns flera lägereldplatser och grilltak samt ett tältområde och en ödestuga för den som vill övernatta. Dricksvatten fås ur brunnen i öns mellersta del.