Strömfors kyrka

Strömfors kyrka i nygotisk stil uppfördes 1770–1771. Den åttkantiga kyrkan är Finlands äldsta centralkyrka, vilket betyder att byggnaden är symmetrisk och kyrkorummen är grupperade runt en förhöjd mittdel.

Kyrkan var ursprungligen mörk som tjära men fick nytt utseende 1898, då kyrkan målades vit och det sattes in nya fönster och en ny altartavla. Altartavlan heter Uppståndelsen och är målad av Helene Schjerfbeck. Detta är den enda altartavlan som Schjerfbeck målade.

Strömfors kyrka ligger i det idylliska och pittoreska Strömfors bruk som är ett av Finlands äldsta järnbruk. Kymmene älvs västra gren rinner genom bruksområdet och i området finns ett flertal restauranger, utställningar och små butiker. I bruksområdet börjar också den åtta kilometer långa Skukulträskets vandringsled.