Salutorget i Kotka

Salutorget i Kotka är en livlig handelsplats. På torget kan du köpa matvaror och upptäcka kaféernas smakliga köttpiroger och äppelmunkar – och framför allt njuta av stämningen. Månadsmarknaden äger rum den första torsdagen i månaden.

På torget träffar du torghandlare och Kotkabor och här ordnas också evenemang. Kotka stadshus som ståtar på torgkanten är ritat av Erkki Huttunen och stod klart 1934. På torgets västra kant finns köpcentret Pasaati där du kan fortsätta shoppingen efter torgbesöket. Under torget finns en stor parkeringsanläggning.

Se närmare information på Kotka salutorgs Facebooksida.