Pyt­tis­gre­nens padd­lings­led

Finlands Amazonfloden kallar lokalborna Kymmene älv, och det är inte för intet. Den stora huvudfåran har flera biflöden som rinner genom omväxlande landskap. På många ställen lutar sig lövträden över vattnet och skapar en känsla av regnskog.  

Pyttisgrenens paddlingsled är med sina 68 kilometer det längsta alternativet av Kymmene älvs tre mynningsarmar. Leden som börjar i Ingerois fortsätter i Kymmene älvs huvudfåra, Hirvikoskigrenen. Sista biten följer man Pyttisgrenen ända ut till havet, fiskehamnen i Spjutsundet. Under färden kan du låta ögat vila på öppna åkerlandskap, orörd vildmarksnatur, lugnvatten och forsar.

I Kymmene älv finns många stora öar i naturtillstånd som erbjuder variation för utflykten. Gör ett stopp för att beundra utsikten på rastplatsen vid forsområdet Ahvionkosket – vem vet, kanske du får se en stork eller hök!

I slutet av rutten finns Stockfors bruks område. Sommartid ordnas på detta ruffa industriområde den imponerande Stockfors Art Festival. Strax innan du når havet får du ännu använda Finlands enda manuella sluss. Så här använder du slussen.

Se detaljerna om lederna och navigera i Outdoor Active.