Pyttis kyrka

Pyttis kyrka är en medeltida gråstenskyrka i Pyttis. Kyrkan är från 1460-talet och dess ursprungliga byggnadsstruktur är bland de bäst bevarade i Finland.

Också kyrkans ursprungliga medeltida valv- och väggmålningar samt träsniderier är bevarade och runt fönsteröppningarna löper unika stavverk av tegel. Altartavlan ”Kristus i Emmaus” är målad av Auguste Joseph Desarnod och donerades till kyrkan 1848.

Kyrkan står vid korsningen av Pyttisgrenen av Kymmene älv och den historiska Stora Strandvägen. Kyrkans byggnader och gårdsområde med stengärdsgårdar, prästgård och broplats samt älvstranden med bebyggelse bildar en miljö som tagits upp i nationella utredningar och utredningar på landskapsnivå. Kymmene älvdal är också på detta ställe ett värdefullt landskapsområde av riksintresse.

Området vid Pyttis kyrka och kyrkans strukturer är beaktansvärda även med tanke på det arkeologiska kulturarvet och objektet är upptaget i Museiverkets fornlämningsregister.