Maritimcentret Vellamo

Merikeskus Vellamo

I en storslagen byggnad vid havet i Kotka finns Maritimcentret Vellamo som erbjuder många museiutställningar kring historier från havet och trakten, Informationscentret som är öppet för alla, lokaler till uthyrning för möten och fester, en restaurang och en museibutik. Här finns information och aktiviteter för alla!

På Maritimcentret Vellamo finns Finlands sjöhistoriska museum, Kymmenedalens museum, Sjöbevakningsmuseet och Kotka kultur- och evenemangstjänster. Dessutom har vi utbildnings- och seminarierum, ett auditorium med 200 platser, en restaurang med kapacitet för 100 personer samt museibutiken Plootu.

Utsikt från takestraden

Från Vellamos takestrad öppnar sig en vid utsikt över staden och havet. Du kan blicka över fabriksskorstenar, högspänningsledningar, ljusmaster samt fartyg, tåg och lastbilar som transporterar varor till hamnarna. Under takkonstruktionen, som påminner om en vågkam som börjar brytas, finns en skyddad plats för såväl turister som beundrar utsikten eller njuter av picknick som för konsertpublik.