Lanskeri naturhamn

60° 22.98′ N, 27° 30.47′ E

Sjökortserie A, 606

Hamnnummer 119

Drygt två sjömil nordöst från Ulko-Tammio, i grunda och stenrika vatten finns Lanskeri, en drygt en kilometer lång skogsklädd klippholme där fiskare sedan mannaminne tagit i land för en stunds vila.

Terrängen i holmens södra del reser sig högre upp och är mer svårframkomlig än den norra delen. Mellan dessa finns den ungefär 60 meter breda landtungan Lanskerinkaulanne med låg grusterräng och strandängar. Beroende på vindriktningen går det att lägga i land på holmen antingen på dess västra eller östra sida, där man hittar förtöjningsringar i berget och vid dem även bord och lägereldplatser samt en torrklosett uppe på berget. 

Runt Lanskeri finns många små fågelholmar där bland annat nationalparkens karaktärsfågel tobisgrisslan häckar. Observera att landstigning på holmarna och störande trafik nära dem under häckningsperioden är förbjudet. Endast ett halvt sjömil öster om Lanskeri finns den lilla ön Metsä-Haru där landstigning är förbjudet året om på grund av miljövårdsskäl.