Flaggtornet i Fred­rik­shamn

I Flaggparken i Fredrikshamns flaggvärld kommer man att placera flaggorna för världens alla självständiga länder, sammanlagt 193 stycken, grupperade enligt geografin. I mitten av flaggvärlden, som ligger i kanten av torget i Fredrikshamn, står Flaggtornet, även kallad Fredstornet. Tornet byggdes 1790 som flaggtorn för fästningens kommendör.

Första steget för Flaggtornet i Fredrikshamn togs 28.5.2018 med invigningen av flaggkonstverket Suomen lipun tie, ”Finska flaggans väg”. Samma dag hissades finska lejonflaggan i tornet för att fira dess hundraårsjubileum. I maj 2018 invigdes den första delen av Flaggparken med de nordiska och baltiska ländernas flaggor och flaggorna för autonomiska områden i dessa länder. Också den samiska flaggan är hissad.

På Flaggtornets flaggstång vajar idag Finlands blåvita korsflagga med en krona i riksvapnet, som var landets officiella flagga 1918–1920. I tornet finns också Fredrikshamns stads sommarinformationsställe i juni–augusti.

Läs mer på Flaggtornets webbplats.