Bunkermuseet i Vederlax

Basutställningen i Bunkermuseet i Vederlax presenterar byggnadsarbetena på försvarslinjen längs den östra gränsen i 1940-talets början. Militärhistoriska Bunkermuseet är en del av försvarslinjen Suomen Salpa, ”Finlands lås” som byggdes under krigsåren och sträcker sig från Finska viken till Salla, varifrån den fortsätter som fältbefästning ända till Ishavet.

Bildmaterialet på utställningen visar hela byggprojektet och olika moment under byggarbetena samt dem som deltog i arbetena. Försvarslinjens olika delar – skyttegravar och nästen, hinder och korsur – presenteras på ett levande sätt. Du får till exempel gå genom en förbindelsegrav och titta in en träkorsu som doftar tjära. På museets friluftsområde kan man följa en skyltad rutt i terrängen som passerar kraftiga befästningsverk i armerad betong på moar och myrar. I kanonparken visas krigstida artilleripjäser. Under museets öppettider erbjuds möjlighet att göra inköp och ta en vilopaus i museibutiken och kaféet. Du kan också hyra en fatbike och utforska de intressanta lederna i museets omgivning på cykeln.

Korsupicknicken är en oförglömlig tidsresa 100 år tillbaka i tiden. Äventyret börjar med att major Notz tar över befälet och leder trupperna till stämningarna under kriget. Utflykten kulminerar i en måltid eller en kafferast som dukas fram i den dunkla betongbunkern. Bunkermuseets huvudbyggnad lämpar sig även för konferenser och seminarier.