Storparken

Storparken är en utsiktspark i engelsk stil där utformningen har styrts av terrängens former, det naturliga trädbeståndet och stigarna som besökare har skapat. Framför kyrkan finns praktfulla planteringar med över 50 olika perenner och tiotusentals lökblommor som blommar på våren och azaleor som blommar på försommaren.

Storparken är den största byggda parken i Kotka, ungefär 8 hektar. Parken grundades runt Helige Nikolaus ortodoxa kyrka som blev färdig år 1801 och som är den äldsta byggnaden i nuvarande Kotka. Bakom kyrkan finns dessutom bevarade några gravar från tiden för Svensksunds fästningsstad.

Storfursten Konstantin deltog när kyrkans grundsten murades i slutet av 1700-talet och under besöket planterades de första ädelgranarna i området – detta innebar samtidigt början på parkernas historia i Kotka.