Sibeliusparken

Parken som fått namn efter kompositören Jean Sibelius är en elegant formpark. Med sina lekplatser är den ett grönt vardagsrum för stadsborna och en viktig mötesplats mitt i Kotkansaari. Sibeliusparkens eleganta formspråk, gamla träd och vackra planteringar gör området till en visuell godbit där man under vandringen längs stigarna kan föreställa sig själv i en gången tid. Sibeliusparken ligger i början av Lehmuspromenaden och är en del av Skulpturpromenaden i Kotka. År 1955 byggdes en fontän mitt i parken med skulpturen Havsörnar av Jussi Mäntynen i centrum som fångar blicken.