Maretarium

Maretarium är ett naturligt akvarium för fiskar i Finland. Där finns över 60 olika fiskarter och vattenlevande smådjur. Utöver akvarierundan kan du se en utställning med naturbilder, se naturfilmer, pyssla i naturskolan, äta lunch i kaféet och köpa souvenirer i Meripuoti. Ibland kan du också se en dykare som matar fiskar i Östersjötanken kl. 15. Akvariebesöket är tid för trivsel, njutning och lärande för hela familjen.

Tre fakta om Maretarium:

  1. På Maretarium ser du de flesta av ca 60 fiskarter i Finland. Av vissa arter ser du både småfirrar och stora bjässar. Sammanlagt finns det ca 1 700 individer på Maretarium.
  2. Allt vatten som används i bassängerna på Maretarium tas från fem meters djup i Finska viken genom att sila vattnet genom en bädd av kvartssand. Salthalten i vattnet utanför Kotka är så låg, endast 0,2 %, att även fiskarter i sjöar och älvar trivs där, utöver bräckvattensarter. Maretarium är ett naturligt akvarium med naturligt vatten och växlande årstider.
  3. Maretarium är ett hållbart och ansvarsfullt turistobjekt och det har år 2014 tilldelats WWF:s Panda-pris för arbete för vattnet i den finska naturen. Visit Finland har tilldelat Maretarium märket Sustainable Travel Finland som bevis för värdefullt och långsiktigt arbete för hållbar turism.