Malmgårds herrgård

Malmgårds herrgårds långa historia sträcker sig ända till 1600-talet. Gården har varit i den grevliga ätten Creutz ägo redan mer än 400 år och den nuvarande ägaren, Henrik Creutz, representerar den 13:e generationen på gården. Numera har man specialiserat sig på ekologisk odling och förädling av ekologiska produkter samt bryggeriverksamhet. Herrgårdens nuvarande huvudbyggnad, ett slott i två våningar med oputsad tegelfasad, har inspirerats av den nordfranska och holländska nyrenässansen. Huvudbyggnaden är ett privat hem och här ordnas gruppvisningar på somrarna. 

Gårdsbutiken och bryggeriet betjänar besökare året om. I butiken säljs gårdens egna matvaror och bryggeriprodukter och dessutom lokalt producerade matvaror från andra producenter i trakten. Vid jul hålls i Malmgård en stor hantverks- och matmarknad.