Herrgården Harjun Hovi

Gårdens historia börjar på 1700-talet, den ryska kejsarinnan Katarina den storas tid. Den idylliska herrgårdsmiljön i Vederlax erbjuder full service för alla slags tillställningar. Herrgårdens fantastiska, över 200 år gamla huvudbyggnad lämpar sig utmärkt för småskaliga konferenser och andra tillställningar. Harjun Hovi välkomnar också semesterfirare och andra resenärer som har vägarna förbi. I området finns många intressanta aktivitetsmöjligheter och upplevelser.

Harjun Hovin päärakennus

Vinden i museet Kiessi andas bondromantik och erbjuder en magisk miljö för oförglömliga sommarfester. Museet Kiessi som är specialiserat på hästdragna fordon presenterar omkring 100 olika hästdragna redskap och färdmedel från plog till travkärra.

Skräddarsy en minnesvärd tillställning med tillgång till konferensrum och logi samt mångsidiga aktiviteter, såsom vandring, ridning, terrängkörning eller till exempel bergsnedfirning! I området finns utbildningscentret Harjun oppimiskeskus som erbjuder yrkesutbildning för hästskötare, inom trädgårdsnäringen, jord- och skogsbruk samt natur och miljö.

Miljön i Harju är en kulturmiljö av riksintresse. Herrgården omges av en fantastisk park med ett stort vattentema som ritats av parkråd Heikki Laaksonen. Anläggningen av det 1,25 hektar nya parkområdet är ett betydande projekt både lokalt och på riksnivå och arbetet sker i etapper. På sluttningen har det anlagts fyra dammar på olika höjder som knyts samman av vattenfall och bäckar.

Harju var en central plats även när bygget av försvarslinjen Salpalinjen inleddes och dessutom ett viktigt försvarsobjekt i befästningsverket. Salpalinjen korsar Harjus kulturlandskap och alldeles intill herrgården finns bland annat två stålbetongbivacker. Salpalinjens konstruktioner vid Harju herrgård och i dess omgivning byggdes för försvaret mot en fiende som rycker fram österifrån längs den historiska Stora Strandvägen (Åbo–Viborg). Stora Strandvägen var den enda färdiga anfallsrutten på kusten som Sovjetunionen kunde utnyttja på väg mot Helsingfors. Därför kan man på båda sidorna av vägen vid byn Ravijoki och därmed även i Harju på ett litet område se nästan alla typer av försvarsutrustning som använts på försvarslinjen, vilket gör området till ett betydande objekt.

Utbildningscentret har ett aktivitetsområde på berget Vahtivuori där vi har en 15 meter hög bergsvägg för bergsnedfirning. Vår samarbetspartner i denna och vissa andra aktiviteter är Seikkailuviikari. Området är en del av Salpastigen, men här finns även kortare vandringsrutter.