Fredrikshamns köpmannahusmuseum

Kauppiaantalomuseo

Museet presenterar finsk-rysk köpmannatradition från början av 1900-talet i bland annat en butik från förr och det dagliga livet för en hantverkare i bostaden och ekonomibyggnaderna i gårdsområdet. Huset och gårdsområdet har varit ett hem och en arbetsplats för hantverkare i olika branscher. Den sista familjen som bodde här var handelsfamiljen Muravjev som drev en butik i huset.

Köpmannahusmuseet är en kulturhistoriskt värdefull timmerbyggnad från 1841. Av gårdshusen byggdes de sista på 1870-talet.