Älvparken

I Älvparken är du mitt i en målning av den franske impressionisten Claude Monet! Parken ligger i Karhula vid Kotka och dess ståtliga granitmurar, näckrosdammar och imponerande planteringar bildar en fin helhet. Området är tillgängligt tack vare de stenbelagda gångvägarna. Älvparken är en utmärkt picknickplats och lekparken lockar barn i alla åldrar att röra på sig.