Mobile Menu

Startup-palvelut

Seudun startup-palvelut

Seudulla toimii aktiivinen ja vireä startup –yhteisö joka kokoontuu ajoittain yhteisille aamukahveille, saunailtoihin tai osallistuu esimerkiksi erilaisiin messutapahtumiin yritysten tarpeiden mukaan. 
Tarjoamme aloittaville yrityksille normaalin perustamisneuvonnan lisäksi neuvontaa rahoitusasioissa. Neuvontaa yrityksen perustamisvaiheessa saa yhteisneuvonnoissa kerran kuussa, henkilökohtaisessa neuvonnassa yritysneuvojan kanssa tai YouTubesta löytyvien neuvontavideoiden muodossa. Skaalautuvat liiketoimintamallit tarvitsevat usein rahoitusta jo tuotteen tai palvelun kehittämisvaiheessa sekä myöhemminkin erilaisissa yrityksen kehittämisprojekteissa. Näihin tarpeisiin tarjoamme seuraavia palveluja: 

RAHOITUS

Selvitetään yrityksen tarvekohtaiset rahoitusvaihtoehdot, laaditaan kannattavuuslaskelmat, suunnitelmat ja kartoitetaan erilaiset rahoitusmahdollisuudet, esim. Finnvera, Tekes, ELY-keskus tai pankki. 

RAHOITUSPÄIVÄ

Cursor järjestää myös ns. kotimaisten rahoittajien rahoituspäiviä jossa yritys pääsee yhdellä kertaa tapaamaan useita julkisten ja kotimaisten rahoittajien edustajia. Yrityksen kanssa valmistaudutaan huolellisesti rahoituspäivään ja laaditaan mm. liiketoimintasuunnitelma, kannattavuus- ja rahoituslaskelmat sekä projektisuunnitelma rahoitettavalle kohteelle. Cursor kutsuu rahoituspäivään mm. Finnveran, Tekesin, ELY:n, Finpron sekä asiakkaan pankin edustajat. 

INVESTORITAPAHTUMAT

Yrityksen etsiessä ulkopuolista sijoittajaa yritykseen tulee yrityksen liiketoimintamalli, palvelu/tuote ja markkinat olla jo jollakin tapaa testattu ja toimivaksi sekä tarpeelliseksi todennettu. Autamme yrityksiä hiomaan näitä osioita sekä investoriesityksiä kuntoon mahdollisia sijoittajatapaamisia varten. Cursor järjestää ajoittain myös itse investoritapahtumia tai auttaa yrityksiä osallistumaan muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin Suomessa ja maailmalla. 

LEVELUP YRITYSKIIHDYTTÄMÖ

Levelup Startup Accelerator on Kymenlaakson yrityskiihdyttämö. Kiihdyttämöön osallistuminen on yrittäjille täysin ilmainen mahdollisuus kasvaa yrityksenä ja mahdollisesti kansainvälistyä. Tarjolla on yrittäjille tiiviis sparraus-, koulutus- ja mentorointipaketti. Maksuttoman ohjelman sisältö aina räätälöidään osallistuvien yritysten tarpeita vastaavaksi ja toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Lisätietoja ohjelmasta ja hakuprosessista löytyy Levelup-verkkosivuilta www.leveluphub.fi