Mobile Menu

Teollisuus

Kotkan-Haminan seudun vahva teollisuuden perinne, satamaympäristöjen tehokas infrastruktuuri ja motivoitunut työvoima antavat vankan pohjan teollisuuden alan toiminnalle.

Nopea reagointi muuttuvaan liiketoimintaympäristöön on seutumme ehdoton vahvuus. Julkinen ja yksityinen sektori ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin, ja päätöksiä osataan tehdä joustavasti.

Alueen elinkeinotoimijat pitävät yhteistyössä huolta siitä, että yrityksille löytyy:

  • tontteja ja liiketilaratkaisuja
  • osaavaa työvoimaa
  • toimivia liikenneyhteyksiä
  • liiketoimintakumppaneita
  • monipuolisia tukipalveluita.

Innovatiivisia cleantech-ratkaisuja

Seutumme tunnetaan metsäteollisuudesta ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisestä. Rakennemuutoksen mainingeista huolimatta metsäteollisuusyritykset ovat pystyneet tuottamaan seudulle uusia ympäristöystävällisiä tuotteita ja teknologioita. Esimerkiksi ligniiniä, aiemmin pelkäksi jäteaineeksi miellettyä puun biopolymeeriä, pystytään nykyään erottelemaan tehokkaasti. Ligniini tarjoaa vaihtoehdon maakaasun käytölle ja siten se auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Ligniiniä tullaan käyttämään myös rakennus- ja autoteollisuuden materiaaleissa.

Seudun teknisen osaamisen repertuaariin kuuluvat muun muassa datakeskusten tekninen tuki, innovatiiviset cleantech-ratkaisut, monille aloille sopivat ohjelmistot, automatisoidut hallintajärjestelmät ja polttoaineiden sekä nesteiden prosessointi.

Kotkan-Haminan seudulla teollisuuden merkittävimpiä aloja ovat metsäteollisuus, teknologiateollisuus, kemianteollisuus ja palvelinkeskustoiminta.

 

Tarjoamme seudullamme seuraavia palveluja teollisuuden alalla: