Mobile Menu

Pelit ja ICT

Innovatiivinen ja notkea ympäristö on synnyttänyt Kaakkois-Suomen alueelle ICT:n ja peliteollisuuden keskittymän.

Miksi kannattaa sijoittua seudulle?

 1. Peliteollisuus on vahvassa kasvussa Kaakkois-Suomessa.

  Kaakkois-Suomen peliteollisuus on kehittynyt suotuisasti viime vuosina. Pelitoimiala on kasvanut myös kansallisesti merkittäväksi toimialaksi ja alan liikevaihdosta yli 90 prosenttia tulee viennistä. Pelitoimiala on kansainvälisesti merkittävä kilpailuetu Kymenlaakson ja Suomen brändin vahvistamisessa, sillä se työllistää monialaisesti erityyppisiä osaajia (ohjelmoijia, liiketoiminnan kehittäjiä, artisteja) ja on toimialana vetovoimatekijä erityisesti nuorten parissa. Peliteollisuudessa käytettävä teknologia on aina ollut teknologiakehityksen kärjessä ja se on poikkeuksellisen luova ala.

 2. Tarjolla vankkaa tukea: pelialan avoin yhteisö Playa Hub

  Pelialan avoin yhteisö Playa Hub, joka on toiminut vuodesta 2011 asti, edistää omilla tukitoimenpiteillään Kaakkois-Suomen pelialan yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kansainvälistymistä.

 3. Erinomaiset yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuudet

  Kymenlaakson pelitoimialan yhteisössä toimii koko joukko yrityksiä mukaan lukien pelistudioita, asiantuntijapalveluita tarjoavia yrityksiä (testaus, ääni, grafiikka, markkinointi, sijoittaminen, lakipalvelut, taloushallinto) sekä uusia toimijoita, joiden toiminnan keihäänkärjessä on pelitoimialan vahvuuksien ja pelillistämisen soveltaminen uusille toimialoille (esimerkiksi SOTE-sektori, kyberturvallisuus, IOT).

 4. Hyvä maine ja menestyviä yrityksiä ympärillä

  Kymenlaakson pelitoimiala on erityisen hyvin verkottunut suhteessa kokoonsa ja sillä on positiivinen maine kansallisesti ja kansainvälisesti.

 

Löydät meidät Facebookista: https://www.facebook.com/playahub