Mobile Menu

Haminan keskusta
FÄSTNINGAR OCH SLAGFÄLT

Finland har under århundranden varit ett slagfält för gränsflytt mellan Sverige och Ryssland. Klart att en finländare får nog, om man emellanåt ska vara svensk, emellanåt ryss. Även i Kotka–Fredrikshamnsområdet uppstod flera fästningar och slagfält.

Kyminlinna Kotka

KYMMENE FÄSTNING 

Kymmene fästning byggdes på 1800-talet. Här har det funnits garnisoner, ett fångläger och epidemisjukhus. Du kan själv undersöka utomhusområdena, in får du gå med en guide. I denna miljö har man spelat in filmen Suomen hauskin mies (Laugh or Die) som utspelar sig på ett fångläger under inbördeskriget.

Haminan keskusta puutalot

FÄSTNINGSSTADEN FREDRIKSHAMN

En ståtlig stjärnformad fästning löper runt Fredrikshamns stadscentrum. Det finns endast två liknande fästningar i hela världen: den andra i japan och den tredje i Italien. Fästningen är alltså rätt unik. Bekanta dig närmare med Fredrikshamns stad.
 

 

Salpalinja

SALPALINJEN

Den största byggplatsen i Finland hade upp till 35 000 byggarbetare efter vinterkriget. Den cirka 1 200 km långa försvarslinjen som följer östra gränsen slutar i Utsjoki. Längs linjen finns stenkonstruktioner, en bunker och ett stridsvärn (en korsu). Vandra längs försvarslinjen eller koppla av på en korsupicknick (video på finska). Bekanta dig med Salpalinjen
 

Saaristo ja meri Kuva: Vesa Hovi

SJÖSTRIDER 

Om Åländska kriget var fruktansvärt, så var även slaget vid Svensksund utanför Fredrikshamn år 1790 hemskt. Slutresultatet blev 67 sjunkna skepp och 8 000 döda soldater från Kejsardömet Ryssland och Sverige. Gör en utflykt, titta på havet utanför Fredrikshamn och föreställ dig dit 450 krigsskepp samtidigt.