Mobile Menu

Taide-työpajat nuorille Kotkassa

Kotkan nuorisotyön nuorten maksuttomissa Taide-työpajoissa 17. - 26.6.2019 (ma-ke klo 16 - 19) tutustutaan Kotka Art - nykytaidenäyttelyn teoksiin ja käsitellään niiden herättämän ajattelun valossa nuorten käsityksiä yhteisöstä ja yhteisöllisyydestä. Työpajoissa tehdään taidetta ryhmälähtöisesti, eli suuntaudutaan jokaisessa työpajassa niihin aiheisiin ja taiteellisiin työtapoihin, jotka kulloinkin heräävät osallistujanuorten ryhmästä. Työpajojen tavoitteena on tuottaa yhteistä ajattelua ja toimintaa taiteen välineillä, ja työpajoissa voi syntyä myös esitystaiteellisia näyttäytymisiä Kotkan kaupunkitilassa. Toimintaa ohjaa teatteri-ilmaisun ohjaaja Henni Kiri. 

Kotka Art -taidenäyttely on nähtävillä Haukkavuoren näkötornissa ja galleria Uusi Kuvassa 16.6.-11.8. ti-la klo 12.00-18.00 (su 16.6, 28.7 ja 11.8).