Mobile Menu

Ruhavuolteen perhokalastusalue

Elämysurheilu
Jokipolku 1, Kotka
  • Ruhavuolle
  • Ruhavuolle kuva 1
  • Ruhavuolle kuva 2
  • Ruhavuolle kuva 3

Ruhavuolle sijoittuu Siikakosken yläpuolelle ja on luonteeltaan nimensä mukaisesti kahden syvän suvannon välinen nopeavirtainen vuolle. Vuollemaisesta luonteestaan johtuen se soveltuu erinomaisesti juuri perhokalastukseen kahdenkäden välineillä, ja kalastus onkin sallittu täällä ainoastaan perinteisin perhokalastusvälinein. Kalat ovat usein kookkaita, joten välineissä tarvitaan reserviä. Vuoden mittaan Ruhalta saadaan monta suurlohta kookkaimpien hätyytellessä 20 kilon rajaa ja hyvänä tittivuonna saatetaan paikalla väsytellä yhtaikaa useampaa kalaa.


Ruhavuolteen perhokalastusalue on Siikakosken ohella paikka, jossa kalastuspaine Langinkoskenhaaran osalta on kaikkein kovin läpi kalastuskauden. Kalastajia on ajoittain enemmän kuin kerralla on tilaa, jolloin heittovuoroaan joutuu usein hetken odottamaan.
Kalapaikkoja on tasaisesti koko vuolteen matkalta. Vuolteen yläosalle on kalastusta helpottamaan rakennettu heittolaituri, jolta sen ja vuolteen yläpuolisen syvän suvannon kalastus onnistuu hyvin.


Käytetyimpiä välineitä Ruhalla ovat 14–15 –jalkaiset vavat, joilla heitetään useimmiten erinopeuksilla uppoavia ampumapääsiimoja. Mitä korkeammalla vesi on, sitä nopeammin uppoavia siimoja on luonnollisesti käytettävä perhon saamiseksi kalan eteen. Tukevan perukkeen päästä löytyy useimmiten jonkinlainen putkiperho, joka onkin vakiinnuttanut paikkansa käytetyimpänä perhotyyppinä Kymijoen lohille ja meritaimenille.


Kalastuskausi Ruhavuolteella alkaa yleensä toukokuun lopulla meritaimenen noustessa myös Langinkoskenhaaran yläosiin. Alkukaudesta Ruhalta saadaan parhaina vuosina lukuisia hienoja meritaimenia, joiden koko vaihtelee viiden kilon molemmin puolin. Lohen päänousu alkaa pian juhannuksen jälkeen, ja loppukesä onkin parasta aikaa tavoitella Kymijoen suurta nousukalaa Ruhalta. Veden lämmetessä kaloja saattaa nähdä useita pinnassa yhtaikaa niiden kuitenkaan välittämättä tarjotuista perhoista yhtään mitään. Kalojen näkeminen kuitenkin pitää kalamiehen uskoa yllä, ja silloin tällöin lohen hermo pettää, se hyväksyy tarjouksen ja väsytys voi alkaa.


Saatujen kalojen määrän kannalta Ruhavuolteella parasta aikaa on syyskuu, mutta silloin saatavat kalat ovat usein tummia asentokaloja. Kirkkaita tittejä saattaa nousta jokeen vielä syyskuun lopullakin. Kalastus on kielletty Ruhalla, kuten muillakin Siikakosken alueen paikoilla, lokakuun alusta helmikuun loppuun.

Lisätietoja Kymijoen jokikalastuksesta www.lohikeskuskotka.fi     www.kalastajankymijoki.fi