Mobile Menu

Korkeakoskenhaaran soutukalastusalue

Elämysurheilu
Kymijoentie, Kotka
  • Kymijoki vetouistelu
  • Korkeakoskenhaaran soutukalastusalue kuva 1
  • Kymijoki vetouistelu

Korkeakoskenhaaran soutualue kattaa koko jokiosuuden Kunnarinkiven alapuolelta merelle asti. Suotualue on yleisluonteeltaan melko tasaista virta-aluetta vuolteineen ja virran pyörteineen. Päällisin puolin jokseenkin ilmeettömältä vaikuttava pintavirta kuitenkin kätkee alleen paljon erinomaisia lohen ja meritaimenen ottipaikkoja, ja pohjanmuotojen tuntemus ja vieheen saaminen oikeaan syvyyteen on tärkeää tuloksekkaan kalastamisen kannalta.

Erityisen hyviä ja suosittuja ottipaikkoja ovat esimerkiksi Kunnarinkiven alue soutualueen yläosissa, josta tavoittaa niin lohen kuin meritaimenenkin. Soutualueen yläosa on rauhoitettu kalastukselta lokakuun puolivälistä marraskuun puoliväliin. Kunnarinsuoran alaosa kannattaa myös aina soutaa tarkasti läpi. Kevättaimenia saadaan usein soutualueen alaosista, kun ne nousevat jokeen mässäilemään kudulle nousevilla norsseilla.

Koko Kymijoen alajuoksun kalastusalueista juuri Korkeakosken soutualueelta saa ehkä helpoiten jonkun kalan siimansa päähän, koska alueelta saadaan kesäaikaan ajoittain hyvinkin mm. kuhia ja kookkaita turpia. Iso turpa iskee vieheeseen kuin lohi ja saattaa nostattaa soutajan pulssin hetkeksi hyvinkin korkealle. Kovan iskun jälkeen karu totuus paljastuu usein hyvinkin pian. Hyvällä onnella saalis saattaa kuitenkin edustaa Suomen ennätyskokoa.

Nousullaan olevaa meritaimenta tavoitetaan myöhään syksyllä ja aikaisin keväällä soutualueelta jopa paremmin kuin heittolaiturilta, ja syyskesällä soutualue kilpailee lohen osalta saalisvarmuudessa heittolaiturin kanssa. Soutualueelta saadaan vuosittain useita suurlohia ja -taimenia. Korkeakosken soutualueella tärkeää on saada viehe kalan luo pohjan tuntumaan. Parhaiten tämä onnistuu käyttämällä kelluvaa syvääjävaappua varsinaisen kalalle tarkoitetun vieheen edessä. Syvääjää käytetäänkin usein ilman koukkuja pohjaan tarttumisen ja siimasotkujen ehkäisemiseksi, vaikka kalat iskevät joskus myös pohjassa mylläävään ”veturivaappuun”. Varsinaisina ottipeleinä Kymijoella toimivat samat lohivaaput kuin muillakin lohijoilla.

Korkeakosken soutualueella kalastetaan sekä yksityis- että vuokraveneillä. Kotkan kaupungilla on rajoitettu määrä yksityisille veneille tarkoitettuja venepaikkoja. Yksityisveneet on varustettu lupatyypistä kertovin erivärisin lupatarroin. Kalastajille on tarjolla useita vuokraveneitä, joilla pääsee kalaan soutualueelle aina kun jääolot sallivat turvallisen liikkumisen joella. Jääaikana vuokraveneet ovat talviteloilla. Vuokraveneiden kunnosta ja turvallisuudesta vastaavat veneitä vuokraavat yrittäjät.

Lisätietoa Kymijoen kalastuksesta:   www.kalastajankymijoki.fi    www.lohikeskuskotka.fi

Katso myös