Mobile Menu

Kotkassa jo viisi Green Flag Award -puistoa!

Sibeliuksenpuisto Kotka, ilmakuva

Kotkassa on nyt jo viisi Green Flag Award -puistoa. Aikaisemmin vihreällä lipulla palkitut Sapokan Vesipuisto, Katariinan Meripuisto ja Karhulan Jokipuisto ovat saaneet seurakseen Sibeliuksenpuiston ja Fuksinpuiston. Puistot saivat erityistä tunnustusta niiden monipuolisista palveluista yhteisölle, viihtyisyydestä sekä tasokkaasta kunnossapidosta.

Green Flag Award -hankkeen tarkoituksena on vakiinnuttaa yleiset standardit laadukkaasti ylläpidetyille viheralueille. Standardien avulla voidaan perustella ja kehittää alueiden vaatimaa rahoitusta sekä houkutella lisää käyttäjiä viheralueille.
Tunnusta hallinnoi englantilainen Keep Britan Tidy -organisaatio. Suomessa Green Flag Award -tunnusta hallinnoi ja kehittää Viherympäristöliitto ry.

Kriteeristössä 27 kohtaa

Green Flag Award arvioi viheralueiden hoitoa, käyttäjien osallistumismahdollisuuksia, kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja sekä ilmastonmuutosta ennakoivia toimenpiteitä puistoalueella 27 kohtaa sisältävän kriteeristön avulla.

Nyt vihreän lipun saavista uusista puistoista Kotkan Sibeliuksenpuisto teki Fuksinpuiston ohella vaikutuksen puistoja arvioiviin tuomareihin. Kunnossapito, hallinnointi ja paikallisten ylpeys viheralueista kiinnitti tuomareiden huomion:

”Puiston työntekijät ja käyttäjät ovat aidosti ylpeitä puistoista. Teette upeaa työtä puistojenne eteen ja olette kuuluisia niistä ympäri Suomen. Jatkakaa hyvin alkanutta työtä, ja tuotte positiivista näkyvyyttä suomalaiselle viheralalle ja alalla työskenteleville ihmisille!”.

Puistoalueet saivat tunnustusta tuomareilta erityisesti kulttuurihistorian ja perinnemaisemien vaalimisesta, viihtyisistä ja turvallisista kokonaisuuksista sekä monipuolisista ratkaisuista puistojen hallinnoinnissa.

Katso lisää infoa Kotkan puistoista tästä!