Mobile Menu

Salpa Forest Trail - Huomisen matkakohde?

salpalinja_retkipaikka

Matkailijat haluavat kokea luontoa, terveyttä, liikuntaa, hyvinvointia, uuden oppimista, mielenrauhaa.

Luonnostaan vahvaa seutumarkkinointia otetaan parhaillaan käytäntöön ja siinä yhteydessä myös matkailua on mahdollista tarkastella uusista näkökulmista. Matkailun palvelujen kehittäminen lähtee asiakkaan maailman ja elämän ymmärtämisestä sekä olemassa olevien ilmiöiden hyödyntämisestä. On pyrittävä tuottamaan kysyntään ratkaisuja. Matkailijat haluavat kokea luontoa, terveyttä, liikuntaa, hyvinvointia, uuden oppimista, mielenrauhaa. Matka on mahdollisuus jopa muutokseen ja ratkaisuja voidaan tarjota erilaisin keinoin. Mitä ratkaisuja Vuoden Retkikohde 2017 -finaalissakin kisaava, loistava Salpapolku voi tarjota? 

Keitä Salpapolulle tulevat matkailijat ovat?

Heillä on vapaa-aikaa, he haluavat ulkoilla, liikkua tai kuntoilla, ehkä koko perheen kanssa, heillä on tarve etääntyä hetkeksi arjesta, heillä voi olla tarve myös yksinäisyyteen ja hiljaisuuteen tai luonnon kokemiseen ja tutkimiseen. He voivat tavoitella joko tietoisesti tai tietämättään toiminnallista, sosiaalista tai emotionaalista kokemusta. He voivat tulla oikeastaan mistä tahansa ja olla minkä ikäisiä tahansa; kaupunkilaisia, metropolien asukkaita, pariskuntia, seurueita, koulutettuja, duunareita, humanisteja, tutkijoita, luontoharrastajia, kuntoilijoita, aktiiviliikkujia, kokeilijoita, lajiharrastajia, perheitä, ikääntyviä, harrastajaryhmiä, eläkeläisryhmiä, suomalaisia, eurooppalaisia, aasialaisia, amerikkalaisia, ja lista on kai loputon. 

Meillä on kuitenkin olemassa heille vain yksi tuote!

Salpapolku kulkee suomalaisessa metsässä ja on historian kyllästämä vaellus- ja retkeilyreitti useine taukopaikkoineen. Reitin taukopaikat ovat eritasoisia ja eri varustuksilla. Reitiltä on mahdollista poiketa tutkimaan maastoa, josta voi löytää myös merkitsemättömiä sotahistorian kohteita, korsuja ja bunkkereita, joihin kulku on omalla vastuulla. Reitillä voi kulkea jalan tai osin maastopyörällä ja kaikille taukopaikoille pääsee myös henkilöautolla. Retkeilykokemus nojaa luontoon, liikkumiseen luonnossa ja sotahistorian kokemiseen sekä asiakkaan omaan vahvaan motivaatioon juuri tätä kohdetta kohtaan. 

Näköala ilmavalvontatornista, kuva: Retkipaikka.fi

Mitä uutta voidaan tarjota?

Tarjoomaa voidaan yksilöidä kohderyhmittäin sekä myydä matkailijalle sitä mitä hän haluaa ostaa; esimerkiksi luontokokemusta, liikuntakokemusta, ryhmäytymisen kokemusta, historiakokemusta sekä myymällä oheispalveluja. Asiakas saattaisi haluta vuokrata välineitä, tarvita opasta, järjestää yritystapahtuman, osallistua vaellustapahtumaan, osallistua leirille, ruokailla tai valmistaa villiruokaa, saunoa ja/tai uida, istuskella kodassa, kuunnella metsän ääniä, hiihtää, luistella jne. Tarjooman ja palvelujen monipuolisuutta on mahdollista lisätä nykyisestä huomattavasti.

On mentävä asiakkaiden maailmaan, kyllä ne meidät huomaa

Viestinnällä vedotaan kiinnostavaan kokemukseen ja elämykseen kohderyhmän maailmassa.  Matkailija on ensisijaisesti kiinnostunut myös siitä, mitä muut ovat olleet kohteesta mieltä. Meihin on voitava olla yhteydessä helposti ja silloin kun asiakkaalla on siihen tarve, online. Asiakkaan pitää voida myös itse valita, mitä hän ostaa, mikä tarkoittaa, että tarjolla on oltava sekä kokonaisia palvelupaketteja että pilkottuja tuotteita.  Hänen on voitava liikkua eri palveluprosessien välillä sujuvasti. Asiakasta pitää avustaa kokemuksensa muodostamisessa tarjoamalla lisäpalveluja. 

”Salpa Forest Trailin” rooli asiakkaan arjessa on tarjota vaihtoehto irtautua hetkeksi rutiineista, paikasta ja tuottaa mielihyvää eri tavoilla. Salpapolku lupaa tuottaa asiakkaan toivoman kokemuksen ja mahdollisuuden elämysten kokemiseen, joita karkeasti ottaen on kolmea eri päätyyppiä; luontokokemus, liikunta- ja aktiviteettikokemus sekä historiakokemus. Niitä Salpapolun tulee siis tarjota. 

salpalinja_jermula_retkipaikka

Me myymme ja asiakas ostaa

Salpapolun Myydään-palstalla pitäisi olla tulevaisuudessa tarjolla erilaisia palvelupaketteja, jotka voivat sisältää esimerkiksi koko viikonlopun ohjelman majoituksineen ja ruokailuineen tai muutaman tunnin paketin opastuksineen ja nuotiotulineen. Myytävänä on yksittäisiä tuotekomponentteja, kuten esim. opastusta, retkiä, ruokailua, nuotiokahvit, majoitusta, kuljetusta jne.

Myytävänä on myös tapahtumia, joka voi olla vaellus-, liikunta-, tai kulttuuritapahtuma, tai kursseja, esimerkiksi lintukurssi, valokuvaus-, villiruoka- tai eräruokakurssi. Asiakkaalle voidaan myydä myös yritystapahtuman toteuttaminen, vuokrata välineitä esim. maastopyörän, kävelysauvat tai sukset. Asiakas voisi olla myös yhteistyöyritys, joka hyödyntää Salpapolkua omissa palveluissaan, esimerkiksi hyvinvointiyrityksen tuottamissa luontoavusteisissa green care terapia- ja kokemuspalveluissa. 

Ja aina sama kysymys; tuleeko rahaa?

Raha tulee erilaisista tulolähteistä; palvelupaketeista, yksittäisestä palvelu- ja tuotemyynnistä, tapahtumakävijöistä, kurssimaksuista, välinevuokrauksesta, ja yritysyhteistyön sopimusmaksuista. Tulovirtaa syntyy erikseen museoiden käynti- ja opastusmaksuista ja museokahviloiden myynnistä. Tulovirtaa syntyy matkailijoiden alueelta ostamista palveluista muilta elinkeinonharjoittajilta kuten elintarvikekauppiailta, majoitusyrittäjiltä, tilatuottajilta, käsityöyrittäjiltä, kahviloilta jne. Kiistämätöntä on kuitenkin se, että matkailijat jättävät aina alueelle tuloa käyttämällä alueen palveluja.

Kiinnostaako ketään?

Keskeiset kumppanit ovat varmasti Miehikkälän ja Virolahden kunnat, jotka vastaavat polun ylläpidosta sekä Kymenlaakson virkistysalueyhdistys, joka vastaa osasta Salpapolun taukopaikkojen ylläpidosta yhdistystoimijoiden kanssa. Salpalinja-museoBunkkerimuseo sekä Harjun oppimiskeskus ovat myös keskeisiä Salpapolun kumppaneita ja resursseja. Tärkeän ryhmän kumppanuuksia ja resursseja muodostavat kaikki alueella palveluja tarjoavat yritykset ja toimijat, jotka haluavat olla osa Salpapolun palveluverkostoa ja joita tarvitaan kohteen palvelujen rakentamisessa. Matkailuosaamisen, historiaosaamisen ja yritysverkoston resurssit tarvitaan kaikki mukaan täysimääräisesti.

Matkailijallekin on luotava resursseja

Matkailijan näkökulmasta kriittistä on esimerkiksi saavutettavuus ja sujuvat yhteydet julkisella liikenteellä, henkilöautolla, polkupyörällä sekä riittävät opastus ja viitoitus. Reitti on oltava olemassa juuri sellaisena kuin se markkinoinnissa kuvataan, lähtöpaikat ja opastus on nähtävissä maastossa, taukopaikat ovat kunnossa ja hoidettuja, kartta-aineisto on ajan tasalla painettuna sekä digitaalisesti verkossa ja mobiilissa.

Markkinoinnin keinovalikoima on otettava laajasti käyttöön, miten ja mistä asiakas löytää kohteen ja voi vertailla muihin samanlaisiin tuotteisiin ja alueen muuhun tarjontaan. Varauspalvelut on luotava sen vuoksi, että asiakas voi helposti varata ja ostaa palveluja, ja samalla me pystymme selvittämään, onnistuiko palvelu.

Kaikkea tätä ja vielä paljon muuta on Huomisen matkakohde. 

Taini Rajala

Kirjoittaja opiskelee Tampereen ammattikorkeakoulun matkailun erikoistumistutkintoa ”Huomisen matkakohde”, jossa hänellä on tutkimus- ja kehittämiskohteena Salpapolun vaellus- ja retkeilyreitti. Kirjoittaja toimii Cursorin projektipäällikkönä luontomatkailun kehittämishankkeissa ”Matkailun aktivointi Kaakko maaseutualueilla” ja ”Itäisen Suomenlahden vesistömatkailun kehittäminen”.

Kuvat: Retkipaikka.fi - Virpi Bordi, Harri Leino ja Janne Lumikanta