Bunkkerimuseo

Virolahden Bunkkerimuseon sotahistoriallisen perusnäyttely kertoo vuosina 1940–41 ja 1944 tapahtuneesta itäisen maarajan linnoittamisesta Virolahdella. Museo on osa Salpa-asemaa, sodanaikaista puolustusasemaa, joka ulottuu Suomenlahdelta Sallaan ja kenttälinnoitettuna aina Jäämerelle asti.

Näyttelyn kuvamateriaali kuljettaa läpi Salpalinjan rakentamisen erilaisten työvaiheiden ja nostaa esille rakentajia erilaisissa töissään. Puolustuslinjan erilaiset osat, kuten erilaiset haudat, esteet ja korsut on esitelty kattavasti näyttelyssä. Ulkomuseoalueella kangasmaaston ja suoalueen lomaan sijoittuvia järeitä teräsbetonisia linnoituslaitteita yhdistää opastettu maastoreitti. Tykkipuistossa esitellään sodanaikaista tykistöä. Museon aukioloaikana kävijöitä palvelee museoshop ja kahvila, tilauksesta myös ruokailumahdollisuus ryhmille.