Mobile Menu

Huippukoulutusta seudun asiakaspalvelijoille ja asiakaspalvelusta kiinnostuneille

Koulutus on tarkoitettu erityisesti työnhakijoille, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälisestä asiakaspalvelusta. Koulutus toteutetaan kahdella kielellä, suomeksi ja englanniksi, joten koulutukseen valittavilla on oltava riittävä kielitaito vähintään toisessa em. kielistä. Osa opinnoista järjestetään digitaalisessa oppimisympäristössä, minkä vuoksi opiskelijalla tulisi olla käytössään tietokone tai älylaite.

 

Opiskelijat valitaan koulutukseen haastattelujen ja osaamiskartoitusten perusteella. Ennakkoon hakijoille tehtävä osaamiskartoitus on erityisen tärkeä, koska haastateltavat tullaan valitsemaan hakemusten perusteella. Koulutukseen hakeutujan tulee etukäteen selvittää paikallisesta TE-toimistosta mahdolliset työttömyysetuuteen kohdistuvat vaikutukset.

 

6 lähiopetuspäivää:

KE 7.2.  

Lähipäivä 1: Asiakaspalvelu/orientaatio 

KE 21.2.

Lähipäivä 2: Laadukas asiakaspalvelu/ asiakastyytyväisyys  

KE 7.3.

Lähipäivä 3: Erilaiset asiakkaat, erilaiset haasteet/kulttuurien välinen viestintä  

KE 21.3.

Lähipäivä 4: Myyntiprosessi, myyntiin vaikuttavat tekijät  

KE 4.4.

Lähipäivä 5: Kestävä kehitys  

PE 20.4.

Lähipäivä 6: Yrittäjyys

 

KE 2.5. Päättäjäiset 

 

• 10 virtuuaalioppimispäivää (kotitehtävät)

• noin 45 työharjoittelupäivää

 

Opiskelija osallistuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti asiakaspalvelukoulutukseen ja parantaa siten mahdollisuuksiaan työllistyä alueen kasvavan palveluliiketoiminnan palveluksessa. Koulutuksen tavoitteena on auttaa yrityksiä ja työnhakijoita löytämään toisensa. Koulutus antaa myös mahdollisuuden hakeutua liiketalouden ammatillisiin opintoihin. Suoritettuja opintoja sekä saavutettua osaamista voidaan hyödyntää tulevissa opinnoissa. Koulutus antaa myös valmiudet pop-up -yrittäjyyteen.

 

Koulutus on sisällöltään kohdennettu alueen palveluliiketoiminnan yritysten tarpeisiin.

 

Se sisältää kuusi lähiopetuspäivää, etäopintoja digitaalisessa oppimisympäristössä sekä työssäoppimisjaksoja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

 

Koulutuksessa käsiteltäviä asioita:

• Asiakaspalvelu

• Asiakaspalveluprosessi

• Laadukas asiakaspalvelu

• Asiakastyytyväisyys

• Myyntiprosessi ja ostamiseen vaikuttavat tekijät

• Erilaiset asiakkaat, erilaiset haasteet

• Kulttuurierot ja kulttuurien-

välinen viestintä

• Kestäväkehitys

• Yrittäjyys

• Lisäksi kieliopintoja tarvittaessa