Mobile Menu

Mäkelänkangas - data center

ERINOMAINEN INFRASTRUKTUURI

Mäkelänkangas on valmiskohde, joka sijaitsee teollisuusalueella vain kahden kilometrin päässä Googlen datakeskuksesta. Sen infrastruktuuri on erinomaisessa valmiudessa uuden datakeskuksen perustamiselle. Kohteessa on valmiina halli, jota on mahdollista hyödyntää heti liiketoiminnan aloitusvaiheessa, ja koska kyseessä on teollisuusalue, on kohde kaavoitettu valmiiksi. Liiketoimintaa on mahdollista laajentaa ilman kaavamuutoksia.

Liiketoiminnan aloittamista nopeuttaa myös se, että ilmajäähdytykseen ei tarvitse hakea ympäristölupaa. Muissa lupa- ja viranomaisasioissa Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy palvelee mahdollisia sijoittujia. Cursor Oy:llä on vahva kokemus datakeskuskysymysten ratkaisussa, ja uusi toimija saa käyttöönsä Cursor Oy:n laajat yhteistyöverkostot. 

Kotkan-Haminan seudun ytimessä kulkee E18-moottoritie, jonka yhteydessä on monirunkoinen dataverkko. Se mahdollistaa pääkuituverkkoyhteyden mm. Venäjälle ja muihin Euroopan maihin.

Faktoja:

  • Mäkelänkangas on valmis teollisuusalueella sijaitseva kohde, joka mahdollistaa myös laajentumisen ilman kaavamuutoksia
  • Alue on noin 13 hehtaaria, valmis halli 10 500 m2 (noin 197m * 53 m) – korkeus 6 m
  • Yksityisomistuksessa, erittäin nopeasti toimintavalmis
  • Nykyiset sähköyhteydet 1,7 MW, mahdollisuus kasvattaa 20 MW:iin. Noin 400 V.
  • Ilmajäähdytykseen ei tarvita ympäristölupaa.
  • Monirunkoinen dataverkko E18 moottoritien yhteydessä. Hyvä yhteys pääkuituverkkoihin Venäjälle ja Eurooppaan
  • Google Hamina Data Center sijaitsee vain 2 km päässä tästä kohteesta.