Mobile Menu

Päivähoitoa ja opetusta in English

Päivähoitoa ja opetusta in English

Kotkassa ja Haminassa on jo pitkät perinteet englanninkielisestä päivähoidosta, jota tarjoavat yksityiset päiväkodit. Anna-Maria ja Ville Länsimiehen kaikki kolme lasta ovat olleet Kotkan Englanninkielisen Leikkikoulun hoidossa. Tällä hetkellä leikkikoululaisia ovat 5-vuotias Eevi ja esikoulunsa juuri päättänyt 7-vuotias Veikka kesähoidossa. Myös perheen äiti Anna-Maria on 1970-luvulla käynyt samaa leikkikoulua.

- Alun perin ajattelimme, että varhainen kosketus englannin kieleen ja kaverit muista kulttuureista ovat tätä päivää ja jos vuorovaikutusta voidaan jotenkin Kotkan kokoisessa pikkukaupungissa vahvistaa, haluamme nähdä hieman vaivaakin sen eteen. Vuosien aikana olemme tutustuneet Kotkassa asuviin ulkomaisiin ja suomalaisiin kansainvälisiin perheisiin, joista osa on jäänyt tänne ja osa muuttanut jo pois,  Anna-Maria kertoo.
-Ajan saatossa olemme myös huomanneet, että pieni päiväkoti on myös joustava ja helpottava elementti kahden työssäkäyvän vanhemman arjessa.

Kiinnostus eri kulttuureihin ja kavereita eri maista

Perheen jo 11-vuotias esikoinen Viivi kävi leikkikoulun, sen esikoulun sekä vielä parina ensimmäisenä kouluvuonna leikkikoulun puitteissa järjestettyä englanninkielistä koululaiskerhoa.
- Uusi kieli tarttuu lapsiin tehokkaasti, vaikka meillä ei ole ihan lähipiirissä englanninkieltä äidinkielenään puhuvia ihmisiä. Pelien ja tv-ohjelmien kautta kuitenkin huomaa, että pienetkin lapset tunnistavat kieltä, vaikka eivät sitä aktiivisesti käytäkään. Nykyään esikoinen puhuu ja käyttää kieltä sujuvasti ja kirjoittelee mm. some-postauksia kahdella kielellä, vastailee kommentteihin suomeksi ja englanniksi.

-Luontainen kiinnostus eri kulttuureihin ja erilaisiin tapoihin tehdä asioita on myös olemassa ja kaverit eri maista on ihan normaali juttu.

Englanninkielinen leikkikoulu on kaikille avoin. Normaalin kunnallisen tulosidonnaisen hoitomaksun lisäksi maksetaan 20 euron kielilisä.

Päiväkotia ylläpitää Kotkan Suomi-Amerikka yhdistys, jonka hallituksessa perheen isä Ville on ollut vuosia. Leikkikoulun vanhempainyhdistys toimii aktiivisesti.
- Yhdistysmuotoiseen toimintaan voivat myös isovanhemmat, perheet ja ulkomailta palanneet tai muuttaneet henkilöt osallistua. Yhdistys ja leikkikoulu toimivat linkkinä, jossa erilaista monikulttuurista toimintaa voi tehdä oman elämäntilanteen mahdollistamissa puitteissa. Vuosien varrella on toteutettu esimerkiksi Thanksgiving-aterioita, Labour Day -piknikejä, Halloween-juhlia, St Patrik's Day -tapahtumia jne. Leikkikoulun kautta mukaan tulee jatkuvasti uusia ihmisiä ja toiminta elää aina tilanteen mukaan. 

Englanninkielinen opetus alkaa syksyllä Kotkassa

Kotkan kaupunki on ensi syksynä aloittamassa englanninkielisen opetuksen peruskoulun 1. vuosiluokalla. Kotkansaaren koululla eli Haukkavuorella käynnistyy kaksi kaksikielisen (englanti/suomi) opetuksen ekaluokkaa, joissa tavoitteena on saavuttaa hyvät oppimisvalmiudet molemmilla kielillä. Ensimmäisinä kouluvuosina on tavoitteena, että suurempi osa opetuksesta toteutetaan englannin kielellä. Yläkouluiässä suomenkielinen opetus lisääntyy merkittävästi. Opetuksessa noudatetaan suomalaisen opetussuunnitelman perusteita.

- Satsaus englanninkieliseen opetukseen on iso asia kaupungin ja seudun elinvoiman kannalta. Se on yksi vetovoimatekijä lisää kun muuttajat ja yritykset valitsevat kotikaupunkiaan. Esimerkiksi akkutehtaalle paikkaa etsivä Northvolt kertoi kansainvälisen koulutuksen olevan olennainen kriteeri tehtaan sijainnista päätettäessä, Kotkan kehitysjohtaja Terhi Lindholm kertoo.
- Englanninkielinen opetus on myös pitovoimatekijä, monipuoliset palvelut lisäävät alueella asuvien perheiden viihtyvyyttä.

Kuva: Mervi Liimatainen