Mobile Menu

Koulutus

Tarjolla monipuolista koulutusta

Kotkan-Haminan seutu tarjoaa opiskeluja suunnittelevalle monipuolisia ja monimuotoisia koulutusvaihtoehtoja. Jokaiselle löytyy oma vaihtoehtonsa lukio-, ammatti- ja korkeakouluopintojen tarjonnasta.

Koulutusta tarjoavat muun muassa:

Lukiot

Kotkan-Haminan seudulla on kuusi lukiota. Kotkan lyseon lukion yhteydessä toimii aikuislinja ja iltalukio. Oppilaitos vastaa oman opetuksen lisäksi ammattilukion lukio-opetuksesta. Karhulan Lukiossa on mahdollisuus keskityttyä teknis-matemaattisten aineiden opiskeluun. Ruotsin kielellä ylioppilaaksi voi opiskella Kotka Svenska Samskolassa.

Kotkan lukioissa voi osallistua Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian toimintaan: urheilijakoulutuksessa opiskelijoilla on kolmena aamuna viikossa mahdollisuus lukujärjestysteknisesti aamuharjoituksiin klo 8.00–10.00.

Virolahden lukio painottaa yrittäjyyttä ja kansainvälistymistä (mm. venäjän kieli). Virolahden lukio tarjoaa lukioaineiden opetuksen Harjun oppimiskeskuksessa ammatillista perustutkintoa ja ylioppilastutkintoa suorittaville opiskelijoille. Opiskelijat voivat suorittaa kursseja myös muissa seudun toisen asteen tai korkea-asteen oppilaitoksissa. Haminassa toimii Haminan lukio. Miehikkälässä ja Pyhtäällä ei ole omaa lukiota, vaan miehikkäläläiset käyvät lukiota pääosin Virolahdella ja pyhtääläiset Kotkassa.

Karhulan lukio
Kotkan lyseon lukio  
Kotka Svenska Samskola
Kotkan aikuislukio
Haminan lukio 
Virolahden lukio
Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia

Ammatillinen opetus

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami on monialainen, seudullinen oppilaitos, jonka toimipisteet sijaitsevat Kotkassa ja Haminassa. Harjun oppimiskeskuksessa Virolahdella voi valmistua maa-, puutarha- ja hevostalouden ammatteihin. Jamilahden kansanopistossa Haminassa voi opiskella musiikkiteatteri-, matkailu-, kirjoittaja- ja erityislinjalla.

Oppisopimuskoulutus on koulutusta, jossa ammattitaito hankitaan määräaikaisessa työsuhteessa työssä oppimalla työpaikkakouluttajan ohjauksessa. Oppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutuksesta Kotkan-Haminan seudulla saa tietoa oppisopimustoimistoista.

Ekami
Harjun oppimiskeskus
Jamilahden kansanopisto
Oppisopimuskoulutus

Korkeakoulutus

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu tarjoaa korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta sekä lisä- ja täydennyskoulutusta neljällä koulutusalalla. KyAMK:ssa on myös seitsemän koulutusohjelmaa, jotka johtavat ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Se tuottaa saman kelpoisuuden virkoihin ja tehtäviin kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Kymenlaakson kesäyliopistolla on pitkäaikainen kokemus avoimen yliopisto-opetuksen, monipuolisen ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen, alue- ja kulttuuripoliittisten seminaarien sekä valmentavan opetuksen ja kielikurssien järjestämisessä Kymenlaaksossa. Kesäyliopiston toiminta on ympärivuotista.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Kymenlaakson kesäyliopisto

Aikuiskoulutus

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto toteuttaa aikuiskoulutuksena oppisopimuskoulutusta, työvoimapoliittista koulutusta, omaehtoista koulutusta sekä mahdollisuuden suorittaa ammattitutkinto. Opiskelualoja ovat esim. tekniikka ja liikenne, kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala, sosiaali- terveys- ja liikunta-ala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala.

Kotkan opisto järjestää kursseja useilta aloilta sekä yksityisille että työyhteisöille. Haminan kansalaisopisto tarjoaa yleissivistävää aikuiskoulutusta. Koulutus painottuu kieliin, musiikkiin, liikuntaan ja kädentaitoihin. Katso lisää aikuiskoulutusmahdollisuuksista korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen kohdalta.

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, aikuiskoulutus
Kotkan opisto
Haminan kansalaisopisto