Mobile Menu

Monimuotoisuutta vaalivat valtiot keräävät huippuosaajat

Suomen sisäinen avoimuus on merkittävä vahvuus

Suomi pystyy vetämään puoleensa kansainvälisiä huippuosaajia. Sen todisti vuoden alussa julkistettu Global Talent Competitiveness Index 2018, jossa Suomi sijoittui kuudennelle sijalle. Maailman kolme houkuttelevinta kohdetta olivat Sveitsi, Yhdysvallat ja Singapore. Seuraavina listalta löytyivät Norja ja Ruotsi. Skandinavia oli siis vahvasti edustettu kymmenen parhaan joukossa.

”Tänä päivänä monimuotoisuus on laajasti tunnustettu innovaatioiden ja ongelmanratkaisun voimavaraksi. Se vaikuttaa ihmisten ja erilaisten persoonien vuorovaikutukseen, tietoverkostojen toimintaan, kokemuksiin ja näkökulmiin”, toteaa ranskalaisen INSEAD-korkeakoulun pääjohtaja Bruno Lanvin vertailuraportissa.

Vertailun työryhmä kiinnitti huomionsa erityisesti seuraaviin asioihin: millaisen vipuvaikutuksen organisaatiot saavat monimuotoisuudesta, miten koulutusjärjestelmät kehittävät kollektiivisen ongelmanratkaisun taitoja, miten kaupungit hyödyntävät monimuotoisuutta ja miten valtiot edistävät monimuotoisuutta tuottavalla tavalla? Parhaiten menestyneillä valtioilla yhteiskunnan monimuotoisuus on ehtinyt vahvistua monella eri sektorilla. Talent Competitiveness Index 2018 -vertailun toteuttivat INSEAD, Adecco Group ja Tata Communications.

Terveiset perheille, kouluille ja yrityksille

”Monimuotoisuuden vaaliminen on aloitettava aikaisin – perheissä ja koulussa. Meidän on opittava toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Meidän on vahvistettava kulttuurien välistä tietoa, empatiaa, avoimuutta ja erilaisuuden kunnioitusta. Ja meidän on kohdennettava koulutusta yhteistyöhön ja haastekeskeisiin ohjelmiin”, uskoo Adecco Groupin toimitusjohtaja Alain Dehaze.
Dehaze kannustaa valtioita ja organisaatioita osallistamaan erilaisia ihmisryhmiä. Ainoastaan siten monimuotoisuus voidaan kanavoida tuottoisasti. Osallistaminen toteutuu parhaiten tasa-arvoisen verkottumisen, jakamisen ja avoimuuden periaatteilla. 

”Organisaatioilla, jotka ovat ketteriä liikkeissään ja avoimia nopeille muutoksille, on tapana edistää tiimien ja yksilöiden välistä vuorovaikutusta. Nämä organisaatiot ovat siirtyneet vertikaalisesta järjestelmästä sisäisiä siiloja purkavaan yhteistoiminnan malliin”.

Adecco Finland Oy:n toimitusjohtaja Jukka-Pekka Annala totesi Talouselämä-lehden haastattelussa, että Suomi pärjäsi vertailussa sisäisen avoimuuden perusteella:

”Suomi toimii suuren keskinäisen perusluottamuksen varassa. Meillä lähtökohtana asioiden hoitamisessa on, että jos jotain sanotaan, se pitää paikkansa ja siihen voi luottaa. Ei tämä ole itsestäänselvyys kaikkialla.”

Teksti: Toomas Lybeck. Yhteyspäällikkö Toomas Lybeck vastaa Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorissa osaajien ja alueen yritysten kohtauttamiseen liittyvistä toimenpiteistä.